Nieuwe agendakaart voor huisvestings- en facilitaire kengetallen van Twynstra Gudde

Nieuwe agendakaart voor huisvestings- en facilitaire kengetallen van Twynstra Gudde

In het huidige economische klimaat is het van belang om scherp te sturen op de kosten van huisvesting en facility management. Twynstra Gudde geeft u met deze gratis agendakaart direct inzicht in de kosten van huisvesting en facility management, in relatie tot de gewenste kwaliteit en inzicht in het gebruik van kantoren en ziekenhuizen. Benieuwd naar de kengetallen? Wilt u meer weten over de agendakaart of de agendakaart gratis bestellen?