3 strategieën voor huisvesting

3 strategieën voor huisvesting

De toegevoegde waarde van kostbare (kantoor)huisvesting wordt door organisaties en instellingen steeds bewuster ingezet. Huisvesting moet de werkprocessen adequaat faciliteren, het imago van een bedrijf ondersteunen en een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie. Hoe verlaagt u de kosten van huisvesting en houdt u tegelijkertijd optimale gebruikswaarde over voor de organisatie?

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

Verhuurders komen van Venus en huurders van Mars. Zij begrijpen elkaars belangen niet. Daarom hebben vijf vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van huisvestingsvraagstukken de handen ineen geslagen en het nieuwe vastgoed-kennisinstituut Corporate Real Estate Federatie opgericht. Een van de aandachtsgebieden van Corporate Real Estate Federatie (CREF) is het ROZ model huurovereenkomst voor kantoorruimte. “Met het ROZ-model is veel mis”, zegt Leon van Leersum, partner bij REDEPT, een van de initiatiefnemers […]

Corporate Real Estate Federatie van start

Corporate Real Estate Federatie van start

Hilversum, 8 november 2013. Vijf vooraanstaande adviesorganisaties op het gebied van corporate real estate hebben de Corporate Real Estate Federatie (CREF) opgericht. Deze nieuwe onafhankelijke federatie wil organisaties en instellingen informeren over corporate vastgoed en aanverwante onderwerpen. CREF heeft de ambitie op termijn uit te groeien tot een vooraanstaand, onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van het vakgebied en bevordering van de professionaliteit van corporate real estate in Nederland.   Doel […]

Ontwerp NEN 8021 gebubliceerd

Ontwerp NEN 8021 gebubliceerd

Meer dan 20 belanghebbenden uit de vastgoedwereld, waaronder REDEPT,  Twynstra Gudde en AT Osborne, hebben samengewerkt met NEN om een norm te ontwikkelen die enerzijds de gebruikers van vastgoed helpt bij het opstellen van hun eisen en wensen en anderzijds de aanbieders van vastgoed helpt om hun producten hieraan te spiegelen. In de vastgoedwereld is duidelijk merkbaar dat, onder andere door een toegenomen leegstand en aandacht voor het nieuwe werken, […]

Topprioriteiten huisvestingsstrategie

Topprioriteiten huisvestingsstrategie

De wereld waarin we leven verandert snel. Het tempo waarin veranderingen elkaar opvolgen, neemt daarbij toe. Organisaties moeten antwoord geven op veranderingen in de markt, regionale verschuivingen in economische activiteiten, en hogere eisen van co-creërende klanten. Centraal staat daarbij de toename van innovatieve kracht en het verkorten van de time to market. Creativiteit maakt meer dan ooit het verschil.  

Integraliteit als sleutel tot succes

Integraliteit als sleutel tot succes

Of de lezer nu eindgebruiker, ontwerper, adviseur, financier, beheerder of belegger is: Het zal geen nieuws meer zijn dat de bouwopgave verandert. Onder invloed van bijvoorbeeld duurzaamheid, verschuiving van centra van economische bedrijvigheid, regionale krimp, mobiliteitsproblematiek en Het Nieuwe Werken zullen locaties en gebouwen anders worden gewaardeerd dan in de voorbije periode van kwantitatieve groei het geval was. Daardoor zal een serieuze overweging van hergebruik van bestaand vastgoed steeds vaker […]

Risicomanagement bij huisvestingsprojecten

Risicomanagement bij huisvestingsprojecten

In de praktijk van infrastructuurprojecten wordt risicomanagement standaard toegepast bij projecten. Rijkswaterstaat heeft als professionele opdrachtgever ongeveer acht jaar geleden risicomanagement geïmplementeerd en onderdeel gemaakt van iedere uitvoerende projectorganisatie. Bij huisvestingsprojecten ligt dit anders. Opdrachtgevers van dergelijke projecten hebben slechts een enkele keer te maken met een dergelijk complex project. De eigenaar-gebruiker kan zich moeilijk verlaten op ervaring en intuïtie en dus lijkt risicomanagement een vanzelfsprekende aangelegenheid. Niets is minder waar.  

Vastgoedstrategen verwachten veel van centralisatie

Vastgoedstrategen verwachten veel van centralisatie

Vastgoedmanagement evolueert zich in hoog tempo tot een specialisme, constateert Kees Rezelman, businessmanager Huisvestingsmanagement van AT Osbome. Zowel (grote) bedrijven als overheden gebruiken het vastgoed meer en meer als een strategisch middel om kerndoelen van hun organisaties te bereiken. En waar in andere sectoren decentralisatie de overheersende trend is, maakt de vastgoeddiscipline een tegengestelde beweging. Vastgoedbeslissingen worden centraal genomen, ondersteund door gespecialiseerde vastgoedmanagers. Hoe is vastgoedmanagement in de praktijk georganiseerd? Hoe ontwikkelt zich dit vak? […]