De AOS BREEAM Duurzaamheidsscan

De AOS BREEAM Duurzaamheidsscan

Duurzame huisvesting is geen keuze meer maar een dagelijkse realiteit. Steeds meer bedrijven voelen de noodzaak om de ecologische ‘footprint’ van hun organisatie te verminderen. Hoe zorgt u ervoor dat uw gebouw, het beheer van uw gebouw en uw organisatie zo duurzaam mogelijk zijn? Als partner van de Dutch Green Building Council (DGBC) biedt AOS advies over en implementatie van duurzame gebouwtoepassingen bij nieuwbouw, renovatie en verbouw. De Optimale Maatregelen […]

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

Verhuurders komen van Venus en huurders van Mars. Zij begrijpen elkaars belangen niet. Daarom hebben vijf vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van huisvestingsvraagstukken de handen ineen geslagen en het nieuwe vastgoed-kennisinstituut Corporate Real Estate Federatie opgericht. Een van de aandachtsgebieden van Corporate Real Estate Federatie (CREF) is het ROZ model huurovereenkomst voor kantoorruimte. “Met het ROZ-model is veel mis”, zegt Leon van Leersum, partner bij REDEPT, een van de initiatiefnemers […]

Corporate Real Estate Federatie van start

Corporate Real Estate Federatie van start

Hilversum, 8 november 2013. Vijf vooraanstaande adviesorganisaties op het gebied van corporate real estate hebben de Corporate Real Estate Federatie (CREF) opgericht. Deze nieuwe onafhankelijke federatie wil organisaties en instellingen informeren over corporate vastgoed en aanverwante onderwerpen. CREF heeft de ambitie op termijn uit te groeien tot een vooraanstaand, onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van het vakgebied en bevordering van de professionaliteit van corporate real estate in Nederland.   Doel […]

Nederland grootste daler kantoorkosten in Europa

Nederland grootste daler kantoorkosten in Europa

De crisis heeft een duidelijke impact op de Europese kantoorkosten. Dat blijkt uit de tweede Occupier Cost Index (2013). De kantoorkosten dalen in Europa met gemiddeld 3%. Nederland kent de grootste kostendaling van Europa met 6% ten opzichte van de index 2012. De daling van de kantoorkosten in Nederland ten opzichte van de rest van Europa heeft een positieve invloed op het internationale vestigingsklimaat van Nederland. Landen als Portugal, Spanje, […]

Kosten werkplek in kantoor dalen naar laagste punt in tien jaar

Kosten werkplek in kantoor dalen naar laagste punt in tien jaar

Een werkplek op kantoor is in zeker tien jaar niet zo goedkoop geweest als nu. Dat blijkt uit de tiende jaarlijkse NFC Index kantoren. De daling van de kosten komt vooral door lagere kantoorhuren en doordat er nu minder uitgegeven wordt aan ICT dan een decennium geleden. Vorig jaar was een werkgever gemiddeld € 9.537 per werkplek kwijt. Tien jaar geleden was dat nog € 11.457. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het zelfs […]

Verborgen kantoorleegstand 14,6%

Verborgen kantoorleegstand 14,6%

In mei 2013 bedraagt de verborgen leegstand van kantoren in Nederland 14,6%. De totale leegstand van de Nederlandse kantorenmarkt komt daarmee op 13,2 miljoen m² vvo: 27% van markt. De Randstad kent relatief de laagste verborgen leegstand en noord en oost Nederland de hoogste, met pieken tot 33%. Verborgen leegstand zit in de leegstaande verhuurbare vierkante meters die niet voor verhuur aan de markt worden aangeboden. Veel organisaties hebben als […]

Locatiekeuze met blik op toekomst

Locatiekeuze met blik op toekomst

Tot enkele jaren geleden werden locatiekeuzes vooral bepaald door de beschikbaarheid van een goed pand. Maar de huidige leegstand van kantoorruimte heeft een einde gemaakt aan de schaarste en daarmee een huurdersmarkt gecreëerd. Terwijl de crisis zorgt voor keuzevrijheid en lagere huisvestingskosten, biedt Het Nieuwe Werken kansen om te kiezen voor minder vierkante meters. Nu is de CEO aan zet om van deze unieke marktkansen gebruik te  maken en over de crisis heen te kijken naar huisvesting die de concurrentiekracht van de […]

360° turnaround gevraagd van FM in de zorg

360° turnaround gevraagd van FM in de zorg

Het scheiden van wonen en zorg heeft directe consequenties voor zorginstellingen. Geen nieuwe instroom van cliënten met een lage ZZP-indicatie, leegkomende woningen, meer versnippering van de zorgdienstverlening en veel onduidelijkheid onder cliënten. De focus van FM in de zorg verschuift van huisvesting naar decentrale dienstverlening. Wat gaat er veranderen en wat zijn de kansen voor FM?