Nieuwe agendakaart voor huisvestings- en facilitaire kengetallen van Twynstra Gudde

Nieuwe agendakaart voor huisvestings- en facilitaire kengetallen van Twynstra Gudde

In het huidige economische klimaat is het van belang om scherp te sturen op de kosten van huisvesting en facility management. Twynstra Gudde geeft u met deze gratis agendakaart direct inzicht in de kosten van huisvesting en facility management, in relatie tot de gewenste kwaliteit en inzicht in het gebruik van kantoren en ziekenhuizen. Benieuwd naar de kengetallen? Wilt u meer weten over de agendakaart of de agendakaart gratis bestellen?

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

Verhuurders komen van Venus en huurders van Mars. Zij begrijpen elkaars belangen niet. Daarom hebben vijf vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van huisvestingsvraagstukken de handen ineen geslagen en het nieuwe vastgoed-kennisinstituut Corporate Real Estate Federatie opgericht. Een van de aandachtsgebieden van Corporate Real Estate Federatie (CREF) is het ROZ model huurovereenkomst voor kantoorruimte. “Met het ROZ-model is veel mis”, zegt Leon van Leersum, partner bij REDEPT, een van de initiatiefnemers […]

Corporate Real Estate Federatie van start

Corporate Real Estate Federatie van start

Hilversum, 8 november 2013. Vijf vooraanstaande adviesorganisaties op het gebied van corporate real estate hebben de Corporate Real Estate Federatie (CREF) opgericht. Deze nieuwe onafhankelijke federatie wil organisaties en instellingen informeren over corporate vastgoed en aanverwante onderwerpen. CREF heeft de ambitie op termijn uit te groeien tot een vooraanstaand, onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van het vakgebied en bevordering van de professionaliteit van corporate real estate in Nederland.   Doel […]

Ontwerp NEN 8021 gebubliceerd

Ontwerp NEN 8021 gebubliceerd

Meer dan 20 belanghebbenden uit de vastgoedwereld, waaronder REDEPT,  Twynstra Gudde en AT Osborne, hebben samengewerkt met NEN om een norm te ontwikkelen die enerzijds de gebruikers van vastgoed helpt bij het opstellen van hun eisen en wensen en anderzijds de aanbieders van vastgoed helpt om hun producten hieraan te spiegelen. In de vastgoedwereld is duidelijk merkbaar dat, onder andere door een toegenomen leegstand en aandacht voor het nieuwe werken, […]

Kosten werkplek in kantoor dalen naar laagste punt in tien jaar

Kosten werkplek in kantoor dalen naar laagste punt in tien jaar

Een werkplek op kantoor is in zeker tien jaar niet zo goedkoop geweest als nu. Dat blijkt uit de tiende jaarlijkse NFC Index kantoren. De daling van de kosten komt vooral door lagere kantoorhuren en doordat er nu minder uitgegeven wordt aan ICT dan een decennium geleden. Vorig jaar was een werkgever gemiddeld € 9.537 per werkplek kwijt. Tien jaar geleden was dat nog € 11.457. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het zelfs […]