Kritische kanttekeningen bij de ROZ-modellen

Kritische kanttekeningen bij de ROZ-modellen | Vastgoedjournaal Verhuurders moeten voorzichtig zijn wanneer ze, bij het opstellen van een huurovereenkomst voor bedrijfsruimte, gebruik maken van het nieuwe model van de ROZ. Dat is de boodschap van Jan Heikens(links) en Laurens Vrakking, huurrechtadvocaten bij De Kempenaer Advocaten. Zij hebben zich in de ROZ-modellen gespecialiseerd.

Nieuw ROZ-model blijft verhuurdersmodel

Nieuw ROZ-model blijft verhuurdersmodel

De Raad van Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model huurovereenkomst gepubliceerd. Ondanks de gezamenlijke inspanningen van de huurdersorganisaties is dit nog steeds een verhuurdersmodel. Huurders moeten alert blijven bij het afsluiten van een huurovereenkomst gebaseerd op het ROZ model. Maatwerk is voor huurders nog steeds essentieel. De samenwerkende huurdersorganisaties bestaan uit Facility Management Nederland (FMN), CoreNet Global Benelux Chapter (CoreNet), Corporate Real Estate Management Executives (CREME) en de Corporate […]

REDEPT en M2 Advocaten organiseren seminar “Mijn verhuurder gaat failliet”

REDEPT en M2 Advocaten organiseren seminar “Mijn verhuurder gaat failliet”

REDEPT organiseert in samenwerking met M2 Advocaten het seminar “Mijn verhuurder gaat failliet!” op donderdag 20 februari 2014.  Tijdens dit seminar krijgt u antwoord op vragen als “Wat is mijn positie als mijn verhuurder failliet gaat?” en “Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen om problemen bij faillissement van mijn verhuurder te voorkomen?”

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

Verhuurders komen van Venus en huurders van Mars. Zij begrijpen elkaars belangen niet. Daarom hebben vijf vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van huisvestingsvraagstukken de handen ineen geslagen en het nieuwe vastgoed-kennisinstituut Corporate Real Estate Federatie opgericht. Een van de aandachtsgebieden van Corporate Real Estate Federatie (CREF) is het ROZ model huurovereenkomst voor kantoorruimte. “Met het ROZ-model is veel mis”, zegt Leon van Leersum, partner bij REDEPT, een van de initiatiefnemers […]

Corporate Real Estate Federatie van start

Corporate Real Estate Federatie van start

Hilversum, 8 november 2013. Vijf vooraanstaande adviesorganisaties op het gebied van corporate real estate hebben de Corporate Real Estate Federatie (CREF) opgericht. Deze nieuwe onafhankelijke federatie wil organisaties en instellingen informeren over corporate vastgoed en aanverwante onderwerpen. CREF heeft de ambitie op termijn uit te groeien tot een vooraanstaand, onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van het vakgebied en bevordering van de professionaliteit van corporate real estate in Nederland.   Doel […]

5 redenen waarom de kantorenmarkt een huurdersmarkt blijft

5 redenen waarom de kantorenmarkt een huurdersmarkt blijft

Begin juli 2013 kwamen twee van de landelijke makelaarskantoren met – althans voor de aanbiedende kant van de markt – versoberend nieuws over de situatie op de kantorenmarkt. DTZ Zadelhoff wist ons te vertellen dat in de eerste helft van 2013 het aanbod op de markt 8 miljoen m² heeft bereikt en dat leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt bijna 15% bedraagt. Dynamis op haar beurt kwam met een vergelijkbaar verhaal, […]

Servicekosten onder de loep

Servicekosten onder de loep

Naast de huur betaalt u als huurder ook servicekosten voor de levering van aanvullende diensten. Over de kwaliteit is in de huurovereenkomst vaak niets vastgelegd. Terwijl dit tot wel een kwart van de huisvestingskosten betreft en in grote mate uw huurgenot bepaalt. Nu zijn er over servicekosten recentelijk diverse interessante rechtszaken gevoerd. Voor ons aanleiding om u hierover te informeren.

Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud

Hoeveel huurders hebben te maken met aanhoudende klachten over achterstallig onderhoud? Steeds meer huur-ders worden hiermee geconfronteerd in deze barre tijden voor de vastgoedmarkt. In principe biedt het huurrecht voldoende handvatten aan de zakelijke huurder om een falende verhuurder achter de broek aan te zitten. Echter in de praktijk blijkt het wetboek onvoldoende steun aan huurders te bieden. Huurrecht biedt onvoldoende ondersteuning aan huurders bij achterstallig onderhoud

BTW verhoging zorgt voor lastenverzwaring huurders

BTW verhoging zorgt voor lastenverzwaring huurders

Met ingang van 1 oktober 2012 wordt het standaard BTW-tarief verhoogd van 19% naar 21%. Voor de meeste huurders van onroerend goed zal dit nadelige gevolgen hebben. Voor huurders die (voor minder dan 90%) geen BTW belaste prestaties verrichten, wordt het lijden veel groter. Het gaat dan vooral om (semi-)overheid, financiële dienstverleners en non-profit instellingen. REDEPT_UPDATE_BTW-verhoging_zorgt_voor_lastenverzwaring_huurders