Gedragscode

De Federatie heeft een gedragscode opgesteld. Een gedragscode is voor een professionele beroepsuitoefening een onontbeerlijk instrument. Daardoor is het mogelijk dat de handelswijze van de leden van de Federatie objectief getoetst kan worden. Loyaliteit, integriteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke begrippen in de gedragscode. Voor de Federatie is de gedragscode vooral te beschouwen als een stelsel van normen en waarden. Het gaat niet zozeer om regels als wel om principes en attitudes.

Download CREF Gedragscode
© 2013 Corporate Real Estate Federatie