Nieuw ROZ-model blijft verhuurdersmodel

Nieuw ROZ-model blijft verhuurdersmodel

De Raad van Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model huurovereenkomst gepubliceerd. Ondanks de gezamenlijke inspanningen van de huurdersorganisaties is dit nog steeds een verhuurdersmodel. Huurders moeten alert blijven bij het afsluiten van een huurovereenkomst gebaseerd op het ROZ model. Maatwerk is voor huurders nog steeds essentieel.

De samenwerkende huurdersorganisaties bestaan uit Facility Management Nederland (FMN), CoreNet Global Benelux Chapter (CoreNet), Corporate Real Estate Management Executives (CREME) en de Corporate Real Estate Federatie (CREF). Deze huurdersorganisaties hebben zich verenigd om gezamenlijk ROZ input te leveren met de intentie om in het model meer recht te doen aan de belangen van de huurders, in te spelen op de vele veranderingen in de markt voor kantoren en bedrijfsruimten en de eisen die huurders vandaag de dag stellen aan huisvesting.
De huurdersorganisaties staan voor een evenwichtige belangenafweging tussen verhuurder en huurder, het verkorten van het onderhandelingstraject en meer transparantie.

Op 19 februari 2015 heeft ROZ het nieuwe model huurovereenkomst kantoor- en bedrijfsruimte (ex. Art. BW 7:230a) gepubliceerd. In het voortraject hebben de huurdersorganisaties regelmatig verbeteringsvoorstellen voor het model aangeleverd. Deze input is slechts in beperkte mate overgenomen. Er is nog steeds sprake van een verhuurdersmodel. Ten opzichte van het model uit 2003 zijn er geen significante wijzigingen doorgevoerd die aan de huurdersbelangen tegemoet komen.

Om huurders te attenderen op artikelen die aandacht behoeven bij het aangaan van een huurovereenkomst, wordt door de huurdersorganisaties binnenkort een overzicht met aandachtspunten gepubliceerd. Hierbij valt onder andere te denken aan milieu & asbest, demarcatie, servicekosten en nalatigheid van verhuurders bij het verhelpen van gebreken.

Positief is dat met ROZ een procesafspraak gemaakt is om jaarlijks samen met ROZ het model te evalueren en verdere aanpassingen door te voeren. De partijen zijn het erover eens dat een meer frequente aanpassing van het model gewenst is. De hoop van de huurdersorganisaties is dat de jaarlijkse evaluatie er voor zorgt dat de partijen meer naar elkaar toe groeien en er daarmee een breed gedragen model ontstaat.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.