Alles begint met een strategie

Alles begint met een strategie

Veel organisaties voeren Het Nieuwe Werken in, maar blijven op een oude manier werken. Daar schieten ze weinig mee op. Wie echter eerst goed nadenkt over strategische onderwerpen, als ‘positionering’, ‘imago’ en ‘identiteit’, en HNW daarop laat aansluiten, komt veel verder.

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

ROZ model huurcontract volledig uit het lood geslagen

Verhuurders komen van Venus en huurders van Mars. Zij begrijpen elkaars belangen niet. Daarom hebben vijf vooraanstaande adviesbureaus op het gebied van huisvestingsvraagstukken de handen ineen geslagen en het nieuwe vastgoed-kennisinstituut Corporate Real Estate Federatie opgericht. Een van de aandachtsgebieden van Corporate Real Estate Federatie (CREF) is het ROZ model huurovereenkomst voor kantoorruimte. “Met het ROZ-model is veel mis”, zegt Leon van Leersum, partner bij REDEPT, een van de initiatiefnemers […]

Spectaculaire skyline Rotterdam kan leegstand niet verbloemen

Spectaculaire skyline Rotterdam kan leegstand niet verbloemen

Doordat huurders vooral binnen de regio Rotterdam verhuizen, kan er door nieuwbouw elders wel leegstand ontstaan. Vooral randgemeenten en periferie van de stad hebben daar last van. ‘Rotterdam is een communicerend vat met bijvoorbeeld Capelle aan den IJssel, waar de leegstand 29% is.’ Zal het gebouw dan nog meer, andere verouderde panden in de regio leegtrekken? ‘Die kans is reëel’, zegt Leon van Leersum van huurdersadviseur REDEPT. Volgens hem moet de […]

Corporate Real Estate Federatie van start

Corporate Real Estate Federatie van start

Hilversum, 8 november 2013. Vijf vooraanstaande adviesorganisaties op het gebied van corporate real estate hebben de Corporate Real Estate Federatie (CREF) opgericht. Deze nieuwe onafhankelijke federatie wil organisaties en instellingen informeren over corporate vastgoed en aanverwante onderwerpen. CREF heeft de ambitie op termijn uit te groeien tot een vooraanstaand, onafhankelijk kennisinstituut voor de ontwikkeling van het vakgebied en bevordering van de professionaliteit van corporate real estate in Nederland.   Doel […]

Nederland grootste daler kantoorkosten in Europa

Nederland grootste daler kantoorkosten in Europa

De crisis heeft een duidelijke impact op de Europese kantoorkosten. Dat blijkt uit de tweede Occupier Cost Index (2013). De kantoorkosten dalen in Europa met gemiddeld 3%. Nederland kent de grootste kostendaling van Europa met 6% ten opzichte van de index 2012. De daling van de kantoorkosten in Nederland ten opzichte van de rest van Europa heeft een positieve invloed op het internationale vestigingsklimaat van Nederland. Landen als Portugal, Spanje, […]

5 redenen waarom de kantorenmarkt een huurdersmarkt blijft

5 redenen waarom de kantorenmarkt een huurdersmarkt blijft

Begin juli 2013 kwamen twee van de landelijke makelaarskantoren met – althans voor de aanbiedende kant van de markt – versoberend nieuws over de situatie op de kantorenmarkt. DTZ Zadelhoff wist ons te vertellen dat in de eerste helft van 2013 het aanbod op de markt 8 miljoen m² heeft bereikt en dat leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt bijna 15% bedraagt. Dynamis op haar beurt kwam met een vergelijkbaar verhaal, […]

Lease Accounting als aanjager voor verandering besluitvorming in Corporate Real Estate

Lease Accounting als aanjager voor verandering besluitvorming in Corporate Real Estate

Als de nieuwe Lease Accounting regelgeving naar verwachting in 2017 volledig in werking treedt, zullen corporates meer transparant moeten zijn over hun leaseverplichtingen. Bedrijven zullen gedwongen zijn om alle vastgoedgegevens up-to-date te hebben om zo te kunnen voldoen aan verslagleggingsvereisten. Bedrijven die gedetailleerd gegevens verzamelen zullen er gelijktijdig van profiteren dat zij automatisch worden gekatapult naar stretegievorming omtrent hun corporate real estate (CRE). De veranderende regelgeving is dus niet alleen […]

Huisvestingsmanagement succesvol uitbesteden

Huisvestingsmanagement succesvol uitbesteden

In de huidige recessie vragen veel organisaties zich af: Wat is onze kerntaak? En: Welke zaken kunnen extern – en daarmee wellicht efficiënter – worden uitgevoerd? Beveiliging, schoonmaak en ICT zijn bekende voorbeelden, maar waarom niet de zorg voor het vastgoed – de huisvestingsorganisatie – uitbesteden? In het vaktijdschrift van Facility Management Nederland zet REDEPT hoe je het uitbesteden van het huisvestingsmanagement succesvol kan laten zijn.

Ontwerp NEN 8021 gebubliceerd

Ontwerp NEN 8021 gebubliceerd

Meer dan 20 belanghebbenden uit de vastgoedwereld, waaronder REDEPT,  Twynstra Gudde en AT Osborne, hebben samengewerkt met NEN om een norm te ontwikkelen die enerzijds de gebruikers van vastgoed helpt bij het opstellen van hun eisen en wensen en anderzijds de aanbieders van vastgoed helpt om hun producten hieraan te spiegelen. In de vastgoedwereld is duidelijk merkbaar dat, onder andere door een toegenomen leegstand en aandacht voor het nieuwe werken, […]

Kosten werkplek in kantoor dalen naar laagste punt in tien jaar

Kosten werkplek in kantoor dalen naar laagste punt in tien jaar

Een werkplek op kantoor is in zeker tien jaar niet zo goedkoop geweest als nu. Dat blijkt uit de tiende jaarlijkse NFC Index kantoren. De daling van de kosten komt vooral door lagere kantoorhuren en doordat er nu minder uitgegeven wordt aan ICT dan een decennium geleden. Vorig jaar was een werkgever gemiddeld € 9.537 per werkplek kwijt. Tien jaar geleden was dat nog € 11.457. Gecorrigeerd voor inflatie gaat het zelfs […]