AT Osborne

Project Description

Met adequate huisvesting kan uw organisatie het verschil maken. Flexibiliteit, plaats- en tijd onafhankelijk werken en een goede afweging tussen huur en eigendom, zijn bij de heroriëntatie op huisvesting belangrijke aspecten. Vaak hoort daar het verduurzamen van uw huisvesting bij en het aantrekkelijker maken van de werkplek voor uw medewerkers.

De adviseurs van AT Osborne Huisvesting & Vastgoed zijn experts op het raakvlak van organisatie, huisvesting en vastgoed. Onze kracht is de multidisciplinaire aanpak van uw vraagstuk. Met oplossingen die op draagvlak kunnen rekenen binnen uw organisatie en daarbuiten. Daarnaast adviseren juristen van AT Osborne Legal onder andere over de juridische kant van huur en (ver)koop van vastgoed, de realisatie en beheer van vastgoedportefeuilles en eigendomsverhoudingen zoals appartementsrechten en erfpacht.

Wij zijn u van dienst op de volgende terreinen:
• Huisvestingsstrategie;
• Het Nieuwe Werken;
• Optimaliseren van uw vastgoedvoorraad;
• Financieel en juridisch advies;
• Het verduurzamen van uw vastgoed.

Project Details

Contactpersoon
Stef Weekers
Adres
J.F. Kennedylaan 100
3741 EH Baarn

Postbus 168
3740 AD Baarn
Telefoon
+31(0) 35 5434343
© 2013 Corporate Real Estate Federatie